PROJEKTOVANIE, REALIZÁCIA A OPRAVY PRIEMYSELNÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ, MERANIE A REGULÁCIA VZDUCHOTECHNIKY, VIBRODIAGNOSTIKA TOČIVÝCH STROJOV


Adresa sídla spoločnosti: VZT-Systémy s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany
Identifikačné údaje:   IČO: 36227170  DIČ: 2021402482, IČ DPH: SK2021402482  bankové spojenie: ČSOB, 4003171575/7500
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. s.r.o., vložka č. 10936/T

Kontakty Piešťany:

Peter Kolembus, konateľ, 00421 918 706 882
Ladislav Vrábel, obchodno-technický manažér 00421 918 891 920
Ing. Jana Ferancová, ekonomicko-personálny manažér 00421 915 595 571

Kontakty prevádzka Atómové elektrárne Mochovce:

Jana Švecová, sekretariát +421 907 839 499
Ján Rajnoha ml., manažér +421 917 350 378